© 2002 - 2020  Lourens Beheer B.V.

 

telefoon: 038 - 4 656 990

mobiel: 06 - 5202 2988

fax: 038 - 4 609 872

 

Lourens Beheer B.V.

Landsheerlaan 2  8016 ES  Zwolle

 

 

e-mail:   info@mantiscore.nl

 

 

K.v.K nr. 05071292

 

E-mailadres: info@lourens-beheer.nl
Mantiscore Management
is een onderdeel van
een voorbeeld
Wat is
management ontwikkeling
verander management

Onze filosofie:
  
"Mensen kunnen meer dan ze zelf vaak denken, als ze daarin worden gestimuleerd en binnen bepaalde kaders de ruimte krijgen..."

Als mensen met hart en ziel in hun werk staan hebben ze meer lol in hun werk. Wij zijn er van overtuigd dat ieder mens graag gewaardeerd wil worden. Zijn best wil doen om iets extra van zichzelf te geven. Effectiviteit ontstaat als mensen vanuit hun eigen bezieling hun visie, talenten, creativiteit en vitaliteit ontwikkelen en deze daadwerkelijk inzetten in hun dagelijkse praktijk.
   
Onze aanpak en werkwijze:
  
Vanuit een onafhankelijk perspectief helpt Mantiscore mensen zich meer bewust te worden van hun gedrag. Hoe zij zich met hun eigen kracht verder kunnen ontwikkelen en om dat in hun gedrag positief aan te wenden. Onze coaching wordt afgestemd op de behoefte. Dit kan een kort durende intensieve, of een meer gespreide persoonlijke professionele begeleiding zijn om meer inzicht te krijgen in processen die een rol spelen. Hoe de drijfveer van binnenuit op een voor de omgeving herkenbare manier vorm kan worden gegeven.
Inzicht om te leren kijken en voelen vanuit verschillende perspectieven.
Immers niets is waar, ieder kijkt en handelt vanuit zijn eigen perspectief. De Mantiscore coach is iemand die snel in staat is zich als vertrouwenspersoon te positioneren en als objectieve spiegel kan dienen om inzicht te krijgen. Reflecties geven op situaties en hoe daar vanuit verschillende perspectieven op gereageerd en naar gehandeld kan worden.
  
Het resultaat voor u:
  
Door bewustwording van de onderliggende drijfveren wordt nieuw inzicht en gedrag stevig verankerd. Men heeft zich de kwaliteit eigen gemaakt om altijd vanuit meerdere perspectieven naar "de waarheid" van anderen te kijken. Mensen gaan meer bewust om met nieuwe situaties en er ontstaat effectief zelfmanagement. Hierdoor komt ontwikkeling van binnenuit, waardoor het nieuwe gedrag sterker in de persoon verankerd is en de effecten op de werkplek niet alleen op korte, maar ook op lange termijn zichtbaar zijn en blijvend kunnen inspireren.
The solution for
conception & sense...