© 2002 - 2020  Lourens Beheer B.V.

coaching
Wat is
een voorbeeld

 

telefoon: 038 - 4 656 990

mobiel: 06 - 5202 2988

fax: 038 - 4 609 872

 

Lourens Beheer B.V.

Landsheerlaan 2  8016 ES  Zwolle

 

 

e-mail:   info@mantiscore.nl

 

 

K.v.K nr. 05071292

 

E-mailadres: info@lourens-beheer.nl
Mantiscore Management
is een onderdeel van
De gewenste verbetering...

Een afdeling binnen de organisatie heeft er wat moeite mee om hun bijdrage aan de doelstelling van het bedrijf duidelijk gestalte te geven. De afdeling doet zijn best. De manager van de afdeling vindt het lastig om zijn medewerkers te sturen op concrete resultaten en hen op hun prestatie te beoordelen.
De oplossing...

De directie heeft een duidelijk centrale doelstelling. De afdeling draagt de verantwoordelijkheid voor een bepaald onderdeel van het bedrijfsproces. Samen met de manager wordt een scherpe analyse gemaakt van het proces en op welke concrete punten aantoonbaar een bijdrage geleverd kan worden aan de doelstelling. Dat vormt de basis. Het is belangrijk te weten wat er leeft bij de medewerkers. Wat is in hun perspectief belangrijk? Zij hebben vaak een goed zicht hoe hun ‘product’ bij de ‘klant’ wordt ervaren. Dat zijn ook belangrijke ingrediënten. Met de manager wordt een gestructureerd overzicht gemaakt hoe de doelstelling en de ingrediënten uit de organisatie herkenbaar in het verlengde van elkaar kunnen worden gebracht. Dit leidt tot een bewuste keuze van minimaal 5 tot maximaal 10 voor de afdeling herkenbare, transparante en meetbare doelen, waarop resultaat afspraken kunnen worden gemaakt.
een willekeurig voorbeeld...
De aanpak...

De manager wordt gecoacht in het realiseren van de genoemde oplossing. Met hem of haar worden de concrete doelen en de bijdrage van de afdeling geformuleerd. Elke medewerker van de afdeling wordt geïnterviewd door Mantiscore, de bevindingen worden gerapporteerd en besproken met de manager. Gezamenlijk worden transparante en meetbare resultaten vastgesteld voor de afdeling en voor de bijdrage van elke medewerker.
Het resultaat...
  
De manager beschikt over inzicht in de belangrijkste processen binnen zijn afdeling en de concreet benoemde bijdrage daarvan aan het bedrijfsresultaat. Deze zijn concreet vertaald naar, voor ieder inzichtelijk, maandelijks meetbare resultaten van de afdeling. Door dit overzicht maandelijks te publiceren op de afdeling, kunnen de resultaten van de afdeling goed worden gevolgd. Ervaring leert dat de motivatie en betrokkenheid van medewerkers hiermee sterk wordt gestimuleerd. Ze hebben een gezamenlijk doel gekregen. De manager heeft een, op dit afdelingsdoel gebaseerd, resultaat profiel voor elke medewerker. Dit geeft hem of haar de mogelijkheid ook de beoordeling van de medewerker daar open en helder op af te stemmen.
De kosten...
  
Uitvoering en realisatie volgens plan van aanpak tegen een vooraf overeengekomen vaste prijs. De prijs van Mantiscore is altijd inclusief algemene kosten, reis en verblijfskosten, vastlegging, uitwerking, eindrapportage en presentatie. Aangevuld met secundaire benefits voor de organisatie die tijdens de opdracht worden gesignaleerd.
De vaste prijs is natuurlijk afhankelijk van de omvang van de opdracht en het plan van aanpak. Gesteld dat de hierboven beschreven oplossing wordt gevraagd voor een afdeling van bijvoorbeeld 10 medewerkers (inclusief interviews en coachen van de manager) op een locatie 50 km van Zwolle. Dan kan Mantiscore een dergelijke opdracht aanbieden voor een vaste prijs van:
€ 6.655,= excl btw.