© 2002 - 2020  Lourens Beheer B.V.

 

telefoon: 038 - 4 656 990

mobiel: 06 - 5202 2988

fax: 038 - 4 609 872

 

Lourens Beheer B.V.

Landsheerlaan 2  8016 ES  Zwolle

 

 

e-mail:   info@mantiscore.nl

 

 

K.v.K nr. 05071292

 

E-mailadres: info@lourens-beheer.nl
Mantiscore Management
is een onderdeel van
een voorbeeld
Wat is
management ontwikkeling
verander management
Onze filosofie:

Betrokkenheid maakt mensen sterker. Managers die een cultuur van sterke betrokkenheid creëren, weten dat medewerkers eerder energie zullen steken in een organisatie waarin ze een zekere zeggenschap denken te hebben. Waar hun bijdrage wordt gewaardeerd. Empowerment kun je niet opdringen, maar het is absoluut mogelijk wel voorwaarden te scheppen waardoor medewerkers zich 'empowered' zullen voelen. En zich als zodanig zullen gedragen. De medewerker raakt ervan overtuigd dat zijn bijdrage en inzicht iets kan betekenen voor de organisatie, dat zijn bijdrage belangrijk is voor het resultaat.
   
Onze aanpak en werkwijze:
  
Door vanuit een onafhankelijk perspectief naar de organisatie te kijken brengt Mantiscore de processen en doelen duidelijk in beeld. Formuleert met uw management en medewerkers heldere grenzen, doelstellingen en prestatiecriteria. Afgebakende taken en verantwoordelijkheden geven medewerkers het gevoel dat ze iets te zeggen hebben over hun werkomgeving. Gevoelens van onzekerheid en spanning die verlammend werken, worden daarmee weggenomen. Op basis van enkele interviews wordt een analyse gemaakt van te stellen doelen en prestatiecriteria, die herkenbaar zijn voor medewerkers.
Waar zitten de verborgen krachten in uw organisatie?
Wij begeleiden het management heel gericht bij het ontwikkelen van de extra power en het concreet formuleren van grenzen, partiële doelstellingen en prestatiecriteria die worden herkend.
  
Het resultaat voor u:
  
Medewerkers die ervaren dat hun inzet belangrijk is en het inzicht dat zij hebben meetelt. Er ontstaat een positieve verbinding tussen management en medewerkers. Een afwachtende houding van medewerkers wordt omgezet in actief meedenken op basis van het bewust worden van hun eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Ieders inspanning richt zich op de eigen kracht en de gewenste resultaten. Resultaten zijn concreet meetbaar en inzichtelijk gemaakt. Medewerkers zullen de kans nemen om met hun bijzondere kwaliteiten, kracht toe te voegen aan de organisatie. Weten dat hun kwaliteit telt. Ze zullen hun gewicht laten gelden óók in "zwaar weer" en zelf het juiste moment kiezen om "over stag te gaan" wanneer de wind uit een andere hoek gaat waaien.
The solution to use
extra power...