© 2002 - 2020  Lourens Beheer B.V.

 

telefoon: 038 - 4 656 990

mobiel: 06 - 5202 2988

fax: 038 - 4 609 872

 

Lourens Beheer B.V.

Landsheerlaan 2  8016 ES  Zwolle

 

 

e-mail:   info@mantiscore.nl

 

 

K.v.K nr. 05071292

 

E-mailadres: info@lourens-beheer.nl
Mantiscore Management
is een onderdeel van
een voorbeeld
Wat is
management ontwikkeling
verander management

Onze filosofie:
  
Een moderne manager heeft een inspirerende visie op de toekomst van het bedrijf en ziet waar kansen liggen; zet de strategie uit en weet met zijn medewerkers resultaten neer te zetten. Hij of zij brengt mensen in beweging. Ons uitgangspunt is dat, in principe, iedere medewerker graag zijn best doet en gewaardeerd wil worden.
Hoe pakt uw management de zaken aan?
Medewerkers hebben iemand nodig die hen stimuleert na te denken over vraagstukken op het werk en hen tot oplossingen en resultaten brengt die ze zonder aanmoediging niet zouden bereiken.
Waar wordt het accent gelegd? Taakgericht of mensgericht?
Wij denken dat de juiste balans resultaat oplevert. Effectief management kenmerkt zich door een snelle aanpassing aan verandering en een soepele wisseling van stijlen.
   
Onze aanpak en werkwijze:
  
Door vanuit een onafhankelijk perspectief naar de organisatie te kijken brengt Mantiscore de management stijl in beeld. Op basis van enkele interviews kan snel een analyse worden gemaakt hoe de effectiviteit van het management is ingebed.
Wat verwachten medewerkers van hun leidinggever?
Wij adviseren en begeleiden het management bij de (sociale) processen en maken met het management concreet inzichtelijk wat er nodig is om de organisatie in beweging te brengen.
  
Het resultaat voor u:
  
Het management krijgt vanuit een onafhankelijk perspectief inzicht, waar kansen voor vernieuwing en verbetering liggen. Er ontstaat een verbinding tussen management en medewerkers. Een luisterend oor wordt gecombineerd met doortastend handelen. Een afwachtende houding van medewerkers wordt omgezet in actief meedenken op basis van het bewust worden van hun eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Het management weet te motiveren. Ieders inspanning richt zich weer op de gewenste resultaten. Resultaten worden concreet meetbaar en inzichtelijk gemaakt. Medewerkers voelen zich betrokken wanneer ze trots kunnen zijn op hun management. Met goede samenwerking en een gemotiveerd team zal uw "schip" een voorsprong behalen door "scherper aan de wind te zeilen" .
The solution for
a winning team...