© 2002 - 2020  Lourens Beheer B.V.

 

telefoon: 038 - 4 656 990

mobiel: 06 - 5202 2988

fax: 038 - 4 609 872

 

Lourens Beheer B.V.

Landsheerlaan 2  8016 ES  Zwolle

 

 

e-mail:   info@mantiscore.nl

 

 

K.v.K nr. 05071292

 

E-mailadres: info@mantiscore.nl
Mantiscore Management
is een onderdeel van
resultaat implementatie
verander management
coaching
een voorbeeld
Toegevoegde waarde voor uw organisatie...
    
Mantiscore kijkt neutraal tegen situaties aan en heeft geen vooroordelen. Wij zijn erop gericht, dat een effectieve oplossing wordt bereikt of ondersteuning wordt gegeven. Mantiscore is onafhankelijk en heeft geen directe belangen in uw organisatie.

De ervaring leert dat door het onbevangen van buiten naar de schijnbaar complexe bedrijfsprocessen te kijken, de oplossing meer dan eens voor de hand ligt en eigenlijk eenvoudig te realiseren is.
Luisteren wat er leeft in de organisatie, een goede analyse, het bieden van structuur en het helder vertalen van de doelstelling is het begin.

Na het transparant communiceren met de organisatie van beoogde resultaten, blijkt vaak met een geringe inspanning een heel goede score mogelijk te zijn die gedragen wordt door het management en hun medewerkers.
Mantiscore is in staat, met management en medewerkers een meetbaar blijvende beweging binnen de organisatie te implementeren en een impuls te geven zelf gemotiveerd verder te gaan.